Snippet online lezen  |  afmelden
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds  
  mijn pensioenzaken
voor de Betonproductenindustrie
Nieuwsbrief
voor werkgevers
dec 2018
Premies 2019
De nieuwe premies voor 2019 zijn bekend. Ook bepaalde het bestuur de andere bedragen die nodig zijn voor het juist berekenen van de pensioenpremies in het komende jaar.Bekijk de premies en de bedragen voor 2019
Automatische waardeoverdracht voor kleine pensioenen
Vanaf 1 januari 2019 veranderen de regels voor kleine pensioenen. In de nieuwe ‘Wet Waardeoverdracht kleine pensioenen’ is geregeld dat pensioenfondsen mogen kiezen om een klein pensioen tot € 474,11 bruto per jaar automatisch mee te verhuizen als iemand van baan wisselt. Ons pensioenfonds kiest daar ook voor.
Tot 1 januari 2018 mochten dit soort kleine pensioenen worden afgekocht. Wie veel van dit soort kleine pensioenen heeft én ze allemaal afkoopt, loopt het risico dat hij te weinig pensioen overhoudt voor later. De nieuwe wet brengt daar verandering in. Werknemers die nieuw bij u in dienst komen met een klein pensioen nemen dit pensioen dus automatisch mee naar ons pensioenfonds. Daar hoeven zij zelf niets voor te doen. Uiteraard moet de oude pensioenuitvoerder dit beleid ook hanteren.
 
Pensioenfonds tekent akkoord maatschappelijk  verantwoord beleggen
Meer dan zeventig Nederlandse pensioenfondsen gaan samenwerken met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbonden en de overheid om duurzaam te beleggen. Ook ons pensioenfonds steunt het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Meer achtergrondinformatie over dit convenant en het belang voor pensioenfondsen leest u in een recent artikel uit PensioenPro..
lees meer in het artikel uit PensioenPro
Laat uw werknemers meedenken over maatschappelijk verantwoord beleggen
Het gaat tenslotte om hun pensioengeld. Het is belangrijk dat deelnemers aan de pensioenregeling meedenken over hoe we beleggen. Daarom riepen we in ‘Voor nu en later’ iedereen op om een paar simpele vragen te beantwoorden. Wilt u de oproep en link naar  het onderzoek ook delen via uw interne communicatie. Dat stellen we erg op prijs!


Alles over het partnerpensioen
 
Als uw werknemer overlijdt, heeft zijn of haar partner in veel gevallen recht op partnerpensioen. Zij  krijgen dan levenslang maandelijks een pensioen van ons pensioenfonds. Maar wat is nu eigenlijk een partner en wat is er nu precies geregeld? In ‘Voor nu en later’ van november zetten we alles over het partnerpensioen op een rij.
bekijk Voor nu en later digitaal
 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie
 
Mail      contact  |   website  |  afmelden