Nieuws van Pensioenfonds Beton online lezen  |  afmelden
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds  
  mijn pensioen
voor de Betonproductenindustrie
Pensioenflits
Nieuws over uw pensioen
Financiële situatie: we maken ons zorgen
Moeten we verlagen of niet
We vertelden u al eerder dat de financiële situatie van ons pensioenfonds erg broos is. De afgelopen maanden is de dekkingsgraad nog verder gedaald. Dit komt door de lage rentestand waardoor het rendement op onze beleggingen veel lager is dan verwacht. Het bestuur maakt zich zorgen omdat een mogelijke verlaging van de pensioenen onvermijdelijk is als deze situatie niet verbetert. En dat is wel het allerlaatste wat we willen.
lees meer
 
Lunchsessie 'Hoe beleggen we uw pensioengeld' op 13 november!
Locatie: Antwerpseweg 8, Gouda 
Tijdstip: van 12.00 tot 14.00 uur
Komt u ook? Wij vergoeden uw reiskosten.
 
Info + aanmelden
 
Blog: Fotograferen bij Byldis 

Beeld zegt meer dan woorden. Daarom willen we in onze communicatie graag beeld gebruiken waar mensen zich in herkennen. Een aantal bedrijven was bereid om ons met een fotograaf toe te laten in de fabriek om te fotograferen. Zoals Byldis Prefab in Veldhoven. 
Lees de blog over ons bezoek en een leuk gesprek met betonmedewerker Harry Elands.
Hoe stonden we er eind 2018 voor, wat deed het pensioenfonds vorig jaar allemaal en wie waken er over uw geld. 
Bekijk 2018 in beeld
 
De AOW-leeftijd verandert
In het Pensioenakkoord is afgesproken om de AOW-leeftijd vanaf 1 januari 2020 tot 1 januari 2022 te bevriezen op 66 jaar en 4 maanden. Door deze bevriezing gaat u mogelijk eerder AOW ontvangen dan u verwachtte vóór het pensioenakkoord. Onze planner moeten wij hierop nog aanpassen. Dit doen wij later dit jaar.
Bij de keuze “pensioen op de AOW-ingangsdatum”, is dus nog geen rekening gehouden met deze bevriezing van de AOW-leeftijd. U ziet in de planner op dit moment nog uw pensioen op de AOW-ingangsdatum zoals die voor u gold voor het Pensioenakkoord.
lees meer
De nieuwe Voor nu en later komt eraan
Lees hem nu alvast digitaal
Binnenkort valt er weer een nieuwe uitgave van ons blad Voor nu en later bij u op de mat. Een extra dik nummer dit keer met veel leuke verhalen maar ook met belangrijke informatie. Als ontvanger van onze e-mailnieuwsbrief heeft u de primeur. Lees nu al de online versie.
 
BPF Beton wint communicatieprijs
Op 9 mei won ons pensioenfonds de PBM communicatieprijs. We kregen de prestigieuze prijs voor onze nieuwe communicatie aanpak waarbij we met verhalen pensioen dichterbij de deelnemers brengen. Ook onze aanpak om het bestuur letterlijk dichtbij de deelnemer te brengen is een belangrijke succesfactor.

lees meer
 
 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie
 
Mail      contact  |   website  |  afmelden