Nieuws van uw pensioenfonds online lezen  |  afmelden
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds  
  mijn pensioenzaken
voor de Betonproductenindustrie
Pensioenflits
voor werkgevers
oktober 2019
Van pensioenaangifte naar UPA
Per 1 januari 2020 gaan we voor gegevensaanlevering over naar de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). De softwareleveranciers zijn vergevorderd met de benodigde aanpassingen voor UPA in hun salarispakketten. We verwachten dan ook dat salarispakketten tijdig ‘UPA-proof’ zijn. Dit betekent dat de aangifte over januari  2020 via UPA verloopt. Voor oude jaren van vóór 2020 gebruikt u nog wel Pensioenaangifte. Is uw salarispakket nog niet aangepast? Lees meer
Wat zijn de voordelen van UPA?
UPA is de standaard aangiftemethodiek voor pensioenuitvoering. De Pensioenfederatie is eigenaar van UPA. Uiteindelijk zullen alle pensioenuitvoerders UPA gebruiken voor het aanleveren van gegevens voor de pensioenadministratie. De Pensioenfederatie investeert in de doorontwikkeling van UPA waar uiteindelijk de hele pensioenmarkt profijt van heeft. Veel software-pakketten voor salarisadministratie zijn al geschikt voor de UPA en worden gebruikt door administratiekantoren. Juist de uniforme wijze van aanleveren en terugkoppelen ervaren veel  gebruikers als positief.
Werkwijze gegevensaanlevering blijft gelijk
Terugkoppelteksten wijken iets af
De werkwijze van UPA komt overeen met die van Pensioenaangifte. De terug-koppelteksten zijn generieke teksten van de Pensioenfederatie en wijken in sommige opzichten af van wat u gewend bent vanuit Pensioenaangifte. Uiteraard zorgen wij voor  goede toelichtingen.
Openstaande bevindingen oplossen voor 1 januari 2020!
Het is essentieel  dat er geen bevindingen meer openstaan in Pensioenaangifte op het moment dat we overstappen op UPA.  Wij vragen u met klem om alle nog openstaande bevindingen tijdig op te lossen. Indien gewenst helpen wij daarbij.
Het niet oplossen van bevindingen kan betekenen dat wij onjuiste gegevens van uw werknemers administreren. Dit heeft een aantal consequenties:
lees meer
Waar staan we nu in de overgang naar UPA?
We zijn nu zover dat de inrichting klaar is. Het inzenden en verwerken van aangiftes werkt naar tevredenheid. De komende weken testen  softwareleveranciers of alles naar behoren functioneert. Dit is een intensief traject waarbij we nauw met elkaar samenwerken. 
We verwachten dat het testen eind november afgerond is en alle knelpunten zijn opgelost.  Zodra de update beschikbaar is, ontvangt u van uw softwareleverancier(s) een releasenote. Ook wij houden u op de hoogte.
UPA webinar op 10 december 2019
We organiseren een UPA-webinar waarin we alles rondom de overgang naar UPA nog eens voor u op een rij zetten.  Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.Bekijk de informatie en meldt u aan. 
 
info + aanmelden
 
Doe de e-mailcheck!
Wij hebben een mailadres van u of uw organisatie. Toch willen wij graag ons mailbestand actualiseren, meer gericht op specifieke rollen binnen uw bedrijf.  Zo kunnen we u  en uw collega's  gerichter informatie sturen. Daarom vragen wij u om mee te werken aan de e-mailcheck.  Alvast bedankt voor uw medewerking.
Daar
 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie
 
Mail      contact  |   website  |  afmelden