Lees hier de nieuwe nieuwsbrief!

online lezen  |  afmelden
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds  
  mijn pensioenzaken
voor de Betonproductenindustrie
Nieuwsbrief
voor werkgevers
 
Nieuwsbrief in een nieuw jasje!
Dit is de vernieuwde digitale nieuwsbrief van het pensioenfonds. We vonden het tijd voor een meer eigentijdse uitstraling. Het is een frisse en uitnodigende nieuwsbrief waarmee we u willen blijven verrassen. Veel leesplezier en deel de nieuwsbrief gerust met uw collega’s!
 
Nieuw: Mijn pensioen en pensioenplanner
Inzicht in de eigen situatie
Goed nieuws! Sinds kort hebben uw werknemers toegang tot Mijn pensioen: een persoonlijke pensioenomgeving op onze website. Daarin zien zij direct wat ze straks netto krijgen aan pensioen. En de handige pensioenplanner toont in één oogopslag wat er gebeurt als men bijvoorbeeld eerder wil stoppen. Zo weten uw medewerkers precies hoe hun financiële toekomst eruit ziet.


 
Wat biedt Mijn pensioen:
  • Overzicht van persoonlijke gegevens in onze pensioenadministratie
  • Inzicht in netto pensioen per maand
  • Mogelijkheid om pensioenverleden bij andere werkgevers op te halen via het Nationaal Pensioenregister
  • Inzicht in alle keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling en het effect op de maandelijkse pensioenuitkering.

 
lees meer
 
Uw werknemer is arbeidsongeschikt. En nu?
Arbeidsongeschikte werknemers komen soms in aanmerking voor premievrije pensioenopbouw. Als werkgever betaalt u premie over het deel dat de werknemer bij u in dienst is. Wij betalen dan in veel gevallen de premie over het overige deel. Lever daarom via Pensioenaangifte.nl de juiste gegevens aan: het arbeidsongeschiktheidspercentage dat het UWV heeft bepaald en het daadwerkelijk overeengekomen dienstverband.

Heeft uw werknemer recht op een WIA-uitkering? En is hij of zij minimaal 35% arbeidsongeschikt? Wijs uw werknemer er dan op een verzoek voor premievrije deelneming bij ons in te dienen. Dat moet binnen een jaar nadat deze persoon de WIA-uitkering is gaan ontvangen. Daarbij moet ook een kopie van de beschikking van het UWV meegestuurd worden. Wilt u meer weten? Lees dan hoofdstuk 7 van het pensioenreglement.
Vierdaagse werkweek
Minder gaan werken
Oudere medewerkers, die maximaal 72 maanden voor hun AOW-leeftijd zitten, kunnen vier dagen per week gaan werken. Dat is onderdeel van de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid. Dit kan door gebruik te maken van een persoonlijk budget en met het ‘kopen’ van extra vrije dagen.

De vierdaagse werkweek kost ongeveer 10% van het inkomen van de werknemer. Verder blijft de werknemer gewoon een fulltimer. De pensioenopbouw loopt dan ook voor 100% door.

Hoe werkt dit nu in Pensioenaangifte? Lees meer!
Campagne digitaal
We zijn gestart met een campagne om e-mailadressen te verzamelen van deelnemers. Uw werknemers kunnen daarmee een iPad winnen!
 
 
Help mee!
 
Ook oproepkrachten bouwen pensioen op
Geef de juiste informatie door
Ook oproepkrachten met een 0-urencontract bouwen pensioen op. Het is belangrijk dat u de juiste informatie aan ons doorgeeft, zoals het aantal gewerkte uren en het overeengekomen uurtarief. Daarmee berekenen wij namelijk het pensioengevend salaris voor oproepkrachten. De gewerkte uren bepalen het parttimepercentage. 
U moet bij bij de aanlevering van gegevens in Pensioenaangifte een aparte code voor oproepkrachten opgeven. Deze vindt u hier.
 
Voor nu en later’
Nieuw blad voor werknemers
Eind juni verschijnt het eerste nummer van ons nieuwe blad ‘Voor nu en later’. Dit is de opvolger van de u bekende Pensioenflits. Een nieuwe uitgave in een nieuwe opzet. Dichterbij de lezer, met interviews, verhalen van de bestuurstafel, leuke feitjes over pensioen en kennisquizjes. Volop leesvoer dat leerzaam én leuk is. Zo blijven uw (ex-) werknemers goed geïnformeerd. En brengen wij het thema ‘pensioen’ wat dichterbij.    

Voor nu en later’ komt 3 keer per jaar uit. De eerste editie valt binnenkort op de mat. Wij versturen het blad ook naar u als werkgever. Zo bent u helemaal op de hoogte. En leg het blad vooral in de kantine of bij de koffiemachine! Wilt u extra exemplaren? Dat kan. Neem dan contact met ons op via redactie@betonpensioen.nl.

 
 
 
 
Wij zijn klaar voor AVG
Nieuwe privacywetgeving
Het is u vast niet ontgaan: er is nieuwe wetgeving rondom privacy. Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisaties moeten volgens strengere eisen omgaan met persoonsgegevens van klanten en gebruikers.

Ons beleid voldoet aan de AVG. Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en verzamelen alleen de noodzakelijke gegevens - net zoals we al deden. En we hebben in onze privacyverklaring op een rijtje gezet wat we verzamelen en wat we ermee doen.

Let op: U hoeft geen verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten.
 
lees meer
 
Pensioenaangifte.nl is veranderd
Sinds 1 januari 2018 doet Centric Pension & Insurance Solutions de pensioenadministratie van BPF Beton. Centric gebruikt daarbij Pensioenaangifte.nl. Het beheer van Pensioenaangifte.nl was nog in handen van de oude uitvoerder, Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Recent is dit overgegaan naar Centric. Het aangifteproces blijft voor u hetzelfde. Ook wijzigt er niets aan de koppeling met uw salarissysteem.

Wel moet u eenmalig inloggen met een nieuw wachtwoord. Dit is om de overgang zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wij sturen u dat wachtwoord op. En u moet eventueel uw administrateur opnieuw machtigen. Wij hebben u hierover een e-mail gestuurd. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@betonpensioen.nl of 088 919 3811.
lees meer
 

Bedankt voor het lezen!    

Heeft u vragen of opmerkingen? Op de website vindt u veelgestelde vragen. Of u mailt ons op info@betonpensioen.nl. U kunt ook bellen naar 088 919 38 11. U bereikt ons op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. Wij helpen u graag!
 
 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Betonproductenindustrie
 
Mail      contact  |   website  |  afmelden