Snippet online lezen  |  afmelden
Stiching  
  mijn pensioenzaken
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel
Pensioenflits
voor werkgevers
december 2018
De nieuwe premies voor 2019 zijn bekend.
Ook bepaalde het bestuur de andere bedragen die nodig zijn voor het juist berekenen van de pensioenpremies in het komende jaar.
Bekijk de premies en de bedragen voor 2019
Automatische waardeoverdracht
kleine pensioenen
Vanaf 1 januari 2019 veranderen de regels voor kleine pensioenen. In de nieuwe ‘Wet Waardeoverdracht kleine pensioenen’ is geregeld dat pensioenfondsen mogen kiezen om een klein pensioen tot € 484,09 bruto per jaar automatisch mee te verhuizen als iemand van baan wisselt. Ons pensioenfonds kiest daar ook voor.
Tot 1 januari 2018 mochten werknemers dit soort kleine pensioenen afkopen. Wie veel van dit soort kleine pensioenen heeft én ze allemaal afkoopt, loopt het risico dat hij te weinig pensioen overhoudt voor later. De nieuwe wet brengt daar verandering in. Werknemers die nieuw bij u in dienst komen met een klein pensioen nemen dit pensioen dus automatisch mee naar ons pensioenfonds. Daar hoeven zij zelf niets voor te doen. Uiteraard moet de oude pensioenuitvoerder dit beleid ook hanteren.
 
Pensioenfonds tekent akkoord maatschappelijk verantwoord beleggen
Meer dan zeventig Nederlandse pensioenfondsen gaan samenwerken met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbonden en de overheid om duurzaam te beleggen. Ook ons pensioenfonds doet mee aan het brede spoor van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Meer achtergrondinformatie over dit convenant en het belang voor pensioenfondsen leest u in een recent artikel uit PensioenPro.
lees artikel uit PensioenPro
 
Alles over het partnerpensioen
Als uw werknemer overlijdt, heeft zijn of haar partner in veel gevallen recht op partnerpensioen. Zij krijgen dan levenslang maandelijks een pensioen van ons pensioenfonds. Maar wat is nu eigenlijk een partner en wat is er nu precies geregeld? In de Pensioenflits van december zetten we alles over het partnerpensioen op een rij.
 
Stiching Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel
 
Mail      contact  |   website  |  afmelden